காபிர்களை கலங்கடித்த பத்ர் யுத்தம் - 01

[postlink]http://pjtube.blogspot.com/2014/02/01.html[/postlink]
http://www.youtube.com/watch?v=hh-gijuaFIsendofvid

[starttext]

காபிர்களை கலங்கடித்த பத்ர் யுத்தம் - 01[endtext]