சூனியம் - உலரல்களும் உண்மைகளும் 01

[postlink]http://pjtube.blogspot.com/2014/02/01_3.html[/postlink]
http://www.youtube.com/watch?v=F5CDM139i6oendofvid

[starttext]

சூனியம் - உலரல்களும் உண்மைகளும் 01[endtext]