நபியவா்கள் மணந்த இளவரசி ஸபிய்யா

[postlink]http://pjtube.blogspot.com/2014/02/blog-post_9475.html[/postlink]
http://www.youtube.com/watch?v=hCdOWe8_XcQendofvid

[starttext]

நபியவா்கள் மணந்த இளவரசி ஸபிய்யா பின்த் ஹுயைய் ரலி) (SLTJ HEAD OFFICE)

 
[endtext]