அண்டப்புழுகன் இஸ்மாயீல் ஸலபி சூனியத்தினால் ராசிக்கின்

[postlink]http://pjtube.blogspot.com/2014/02/blog-post_3.html[/postlink]
http://www.youtube.com/watch?v=VSffxJHKchcendofvid

[starttext]

அண்டப்புழுகன் இஸ்மாயீல் ஸலபி சூனியத்தினால் ராசிக்கின் (SLTJ) கண்ணை மூட வைத்தாரா?

[endtext]