காபிர்களை கலங்கடித்த பத்ர் போர் 02

[postlink]http://pjtube.blogspot.com/2014/02/02.html[/postlink]
http://www.youtube.com/watch?v=6CfGkTDybAgendofvid

[starttext]

காபிர்களை கலங்கடித்த பத்ர் போர் 02[endtext]