தஜ்ஜாலை கண்ட அபூமூஸா ரலி) வரலாறு

[postlink]http://pjtube.blogspot.com/2014/02/blog-post_2.html[/postlink]
http://www.youtube.com/watch?v=EgSqXGgursMendofvid

[starttext]

தஜ்ஜாலை கண்ட அபூமூஸா ரலி) வரலாறு

[endtext]